Program

Z EDU SZKRABAMI pracujemy wg aktualnej podstawy programowej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

1. Wykorzystujemy podręczniki wydawnictwa NOWA ERA - "Entliczek" i wydawnictwa MAC "Olek i Ada".

2. Dodatkowo realizujemy zajęcia edukacyjno-warsztatowe proponowane w serii "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA", w skład której wchodzą następujące bloki tematyczne: "Pięknie mówimy i poprawną mowę ćwiczymy", "Nasze bezpieczeństwo", "Zdrowo się odżywiamy i o dobrą formę dbamy", "Poznajemy zawody", "Poznajemy nasze ciało", "Dbamy o przyrodę".

3. W realizacji zajęć inspirujemy się także publikacją periodyczną "Bliżej przedszkola", oferującą bogate i ciekawe materiały ilustracyjne do zajęć.

4. W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessorii:

  • indywidualny tok rozwoju (każde dziecko powinno rozwijać się według indywidualnych możliwości i własnego tempa, powinno podejmować tylko te zadania, do których jest już przygotowane)
  • łączenie w grupie dzieci w różnym wieku (co umożliwia wzajemne uczenie się od siebie; wykształcenie świadomości, że nie wolno przeszkadzać, ranić i niszczyć),
  • uczenie przez działanie (dzieci zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną spontaniczną aktywność, nauczyciele współpracują w procesie wychowawczym)
  • koncentracja (dzieci uczą się dokładności i systematyczności podczas działania)
  • zajęcia wyciszające (dzieci nabierają wprawy w umiejętności pracy w ciszy)
  • dbanie o porządek (dzieci nabywają umiejętności utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu)
  • samodzielność (w rodzaju zabaw swobodnych, częściowo w sposobie realizacji zajęć proponowanych przez nauczyciela, w ubieraniu, jedzeniu)